Vreme v Posavju
vreme_flat
Skeniraj QR kodo in nakupuj ceneje!

QR koda Flexkom KŠTM

Monolit2go

Pohodne in tematske poti

Na Okič in Vetrnik iz Boštanja (13)

 

 

 

 

Na Leskovec in Brunk iz Šentjanža (14)

 

 

 

 
 

Na Stražberk in Kamenško iz Tržišča (15)

 

 

 

 

Na Malkovec in Slančji Vrh iz Tržišča (16)

 

 

 

 
 

V Jasenk in na Pečice iz Telč (17)

 

 

 

 

Na Primož in Dedno Goro od ribnika v Lokah (18)

 

 

 

 
 

Na Ajdovski gradec in Zabukovje iz Drožanja (19)

 

 

 

 

Na Skalico iz Ostrožnika (20)

 

 

 

 
 

Na Rudenik in Ješivec od Pipana (21)

 

 

 

 

Na Lisco iz Pekla (22)

 

 

 

 
 

Na Lovrenc, Veliko Kozje in Kincl iz Loke (23)

 

 

 

 

Na Topolovec iz Boštanja (24)

 

 

 

 
 

Na Jatno in Osredek iz Primštala (25)

 

 

 

 

Na Kovačev hrib in Gradišče iz Jelovca (26)

 

 

 

 
 

Na Ilovec in Hudo Brezje iz Studenca (27)

 

 

 

 

Na Poganko in Dedno Goro od ribnika v Lokah (28)

 

 

 

 
 

Na Cerov Breg in Orle iz Loga (29)

 

 

 

 

Na Laze z Radne (30)

 

 

 

 
 

Na Žabjak in Sv. Rok iz Sevnice (31)

 

 

 

 

Nad Vranjskimi pečinami na Žigarski vrh in Pečje iz Sevnice (32)

 

 

 

 
 

Na Bohor mimo treh slapov z Zgornje Blance (34)

 

 

 

 

Na Zajčjo goro iz Sevnice (35)