Vreme v Posavju
vreme_flat
Skeniraj QR kodo in nakupuj ceneje!

QR koda Flexkom KŠTM

Monolit2go

Studenec

 • STUDENEC

 

 

 • GOSTIŠČE OB RIBNIKU - ZAVRATEC

Ob Ribniku Loke v Zavratcu so možni sprehodi in ribolov. Gostilna ob ribniku ponuja piknik prostor in ribje jedi, jedi iz žara ter jedi po naročilu. Sprejme lahko do 155 gostov. Ob gostilni so tudi otroška igrala.

 

 

 • RIBNIK LOKE

Ribnik Loke v Zavratcu, je ribolovni ribnik. V njem se lahko lovi krapa, klena in rdečeoko. Prirejajo se razna ribiška srečanja. Okolica nudi prijetno okolje za družinske piknike.

 

 

 • GOSTILNA JANC - STUDENEC

V gostilni in vinski kleti Janc vsako leto pripravljajo že tradicionalno martinovanje, silvestrovanje in potrjenko, v vinski kleti pa ponujajo degustacije avtohtonih vin  z domačim narezkom in domačim kruhom. Znotraj imajo 180 sedežev, zunaj pa 30 sedežev. V Vinski kleti Jakše pa nudijo prodajo vin.

 

 

 • LOVSKA KOČA - STUDENEC

Na Studencu stoji lepa lovska koča v prijetnem ambientu, na jasi v gozdu. Možen je tudi najem prostora za piknike. V neposredni bližini je možen ogled „Krvave luže“.

 

 

 • KRVAVA LUŽA - STUDENEC

Krvava luža se nahaja tik ob Lovski koči na Studencu. Zemlja v okolici je rdečkaste barve in po pripovedovanju je takšne barve zato, ker so v luži Turki prali krvave meče po boju z domačini. Krajevna imena v okolici Studenca imajo pogosto izvor iz obdobja turških vdorov: Rovišče, Zavratec, Straža.

Pri lovski koči na Studencu se vrh griča nahaja manjša mlaka, ki nikoli ne usahne.  Poimenovanje izvira iz turških časov. Tu naj bi potekali boji s Turki in preteklo je mnogo krvi in ljudje pripovedujejo, da  je tam zato še danes zemlja rdeča. Gre za naravni kraški pojav in je zaradi značilne rdeče kraške zemlje tudi voda rdečkaste barve. V neposredni bližini so najdeni sledovi halštatskega gradišča z nasipi in obrambnim jarkom ter pripadajočim gomilnim grobiščem.

 

Krvava luža

 

 • KRAŠKO POLJE NA VELIKEM TRNU

Značilno kraško malo polje, dolgo 1 km, široko 200 metrov na krednih apnencih s kraškim izvorom, periodičnim potokom in ponorom. Celotna površina je pokrita z jerinom. Na tem območju je značilna močvirna vegetacija.

 

 

 • STUDENEC Z MOČILAMI

V zavetju dreves je skrito perišče izpred druge svetovne vojne, kjer so Studenčanke prale perilo, krajani pa so tu napajali živino.

 

 

 • ZRASLI BUKVI NA ILOVCU

Bukvi sta se nekoč spojili in rasteta naprej v višini 8 m kot eno drevo. Zanimivo je to, da imata po spoju naprej eno samo sredico, kar je zelo nenavadno.

 

zaras buk

 

 

 • ČAGOŠ

Ostanki stare drevesnice.

 

 

 • FARMA PURANOV - STUDENEC

Farma puranov pri družini Metelko.

 

 

 • CESTA STUDENEC – IMPOLJCA

Tukaj je možna panoramska vožnja po eni najlepših cest gorsko-hitrostnega avtomobilističnega dirkanja v Sloveniji.

 

DIRKA IMPOLJCA STUDENEC 2006

 

 

 • DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA

Vodeno si lahko ogledate enega od sodobnejših domov ostarelih in obisk restavracije Dvorec s 70 sedeži, ki vam ponuja vrhunsko kulinarično ponudbo prilagojeno letnemu času.

 

DUO Imp

 

 

 • DOLINA POTOKA ŠTAGINA

Dolina Štagine leži na zahodnem robu Kraškega gričevja na meji občin Sevnica in Krško. Na območju so vidni pojavi in oblike, ki so sicer značilni za kraški svet. Kraške jame, izviri, lehnjakotvorne vode, požiralniki ter kot naravno okolje vrst, vezanih na vodni in obvodni prostor, so tiste lastnosti, zaradi katerih je podan strokovni predlog s strani Zavoda RS za varstvo narave, da se dolini Štegine določi status naravne vrednote.