Vreme v Posavju
vreme_flat
Skeniraj QR kodo in nakupuj ceneje!

QR koda Flexkom KŠTM

Monolit2go

Pogosta vprašanja

 

  1. Naročiti želimo izbran izlet. Ali za vse ostalo poskrbite vi?
  2. Kako je z načinom plačila izvedenega izleta. Je potrebno plačati predhodno ali po izvedbi izleta?
  3. Ali imate v svoji ponudbi tudi potovanje v Pariz?
  4. Naše društvo bi poleti odšlo na letovanje na hrvaško obalo. Ali imate program letovanja s ceno za kakšno zanimivo mesto, otok…?
  5. V vašem Katalogu turistične ponudbe imate podane programe s cenami. Ali so te cene le okvirne ter lahko pričakujemo dodatno povišanje ali so cene končne? Kakšna so doplačila?
  6. Ali imate v ponudbi tudi enodnevne izlete, ki zajemajo kakšne tradicionalne prireditve v Posavju?
  7.  Kam lahko potujem z osebno izkaznico?
  8. Ali potrebujem kakšen list z dovoljenjem staršev za prestop čez mejo, če še nisem polnoleten?
  9. Nameravam potovati v tujino z avtomobilom, ki ni registriran na moje ime. Kje lahko zaprosim za dovoljenje za vožnjo tujega avtomobila?

 

 

1. Naročiti želimo izbran izlet. Ali za vse ostalo poskrbite vi?

 

Vse ostalo je naloga agencije. Se pravi, da mi rezerviramo vse želene točke ogledov, mesta v restavracijah, hotel, … Za vso organizacijo poskrbimo mi ter vas sproti obveščamo tudi o morebitnih spremembah. Do teh lahko pride v primeru, če je na primer restavracija zasedena. V tem primeru najdemo zamenjavo, poskušamo pa najti cenovno primerljivo nadomestilo.

 

2. Kako je z načinom plačila izvedenega izleta. Je potrebno plačati predhodno ali po izvedbi izleta?

 

Dosedanja praksa nam narekuje, da je glede plačila izleta vseeno, ali plača stranka pred ali po sami izvedbi. Možno je plačilo z gotovino ali plačilo po računu.

Pri poletnem letovanju (v ponudbi imamo dva enotedenska termina na otoku Rab) pa je način plačila drugačen. Tu se pri prijavi razpisnih skupin plača 30% aranžmaja (pri zaključenih skupinah po dogovoru), preostali del pa najkasneje 8 dni pred odhodom. Predhodno plačilo namreč potrjuje sprejem rezervacije.

 

3. Ali imate v svoji ponudbi tudi potovanje v Pariz?

 

Zaenkrat to še ni v redni ponudbi, vendar lahko uredimo potovanje preko druge agencije, ki to ima.

 

4. Naše društvo bi poleti odšlo na letovanje na hrvaško obalo. Ali imate program letovanja s ceno za kakšno

zanimivo mesto, otok…?

Ponujamo letovanje na hrvaškem otoku Rab, v počitniškem naselju Mavrica. Program zajema dva termina, in sicer od 26.5. do 2.6. tekočega leta ter od 2.6. do 9.6. Ponudba je najugodnejša v pred in po sezoni.

 

5. V vašem Katalogu turistične ponudbe imate podane programe s cenami. Ali so te cene le okvirne ter lahko pričakujemo dodatno povišanje ali so cene končne? Kakšna so doplačila?

 

Cene vseh programov so končne, to pomeni da zajemajo vsa plačila, ki so navedena v programu. Če izlet poteka točno po programu. Je cena v katalogu prava. Lahko pa se dodatno dogovarjamo, če imate drugačne želje glede ogledov.
Če govorimo o programih v katalogu, dodatnih doplačil ni. Do njih bi prišlo le v primeru, če bi si med potjo želela skupina ogledati še kakšno dodatno točko, ki je plačljiva.

 

6. Ali imate v ponudbi tudi enodnevne izlete, ki zajemajo kakšne tradicionalne prireditve v Posavju?

 

S turistično agencijo Doživljaj lahko vsako leto obiščete gorsko-hitrostno dirko Impoljca-Studenec, ogledate si lahko finale slovenskih salamijad ter dirko starodobnih vozil na Malkovcu. V jesenskem času je zelo aktualna Bučarijada v Šentjanžu, seveda pa ne gre brez vsakoletnega Martinovanja v naših posavskih turističnih kmetijah in gostiščih. V sevniški občini imamo še številne druge prireditve, katerim bomo za Vas z veseljem priredili program. Lahko si ogledate prvomajski gorski tek na Lisco, doživite lahko pravi kmečki praznik v Tržišču, srečanje harmonikarjev na Studencu, gasilske igre brez meja v Velikem Cirniku, jesensko srečanje v Tržišču ter mnogo drugih.

 

7. Kam lahko potujem z osebno izkaznico?

 

Slovenski državljani lahko potujejo z osebno izkaznico (torej jim ni treba imeti potnega lista) v naslednje države:
Z veljavno osebno izkaznico sta državljanom Republike Slovenije omogočena vstop in prebivanje do 90 dni v vseh državah Evropske unije (Avstrija, Belgija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Slovaška, Španija, Švedska, Velika Britanija).
Z veljavno slovensko osebno izkaznico lahko potujete tudi v države članice Evropskega gospodarskega prostora (Islandija, Lihtenštajn, Norveška), na podlagi bilateralnih sporazumov pa tudi na Hrvaško in v Švico. V času poletne turistične sezone je praviloma možno s slovensko osebno izkaznico potovati tudi v Črno goro.

 

8. Ali potrebujem kakšen list z dovoljenjem staršev za prestop čez mejo, če še nisem polnoleten?

 

Če državljan do dopolnjenega 15. leta starosti potuje v tujino ali iz tujine z lastnim potnim listom brez spremstva staršev ali z drugo osebo, je za potovanje potrebno dovoljenje zakonitega zastopnika (starša ali skrbnika). Dovoljenje zakonitega zastopnika velja največ eno leto od njegove izdaje.
V posebnih upravičenih primerih, ko je otrok nameščen v zavodu ali rejniški družini, ali ko je zakonit zastopnik nedosegljiv, dovoljenje izda Center za socialno delo.


PRILOGE
•    osebni dokument (zakoniti zastopnik)
•    osebni dokument (za otroka)
Zakoniti zastopnik mora navesti:
•    številko svojega osebnega dokumenta,
•    ime in priimek ter številko potnega lista oz. osebne izkaznice spremljevalca,
•    številko potnega lista oz. osebne izkaznice mladoletnega otroka.
V kolikor ste že dopolnili 15 let, je za prestop državne meje dovolj potni list (ali osebna izkaznica, če potujete v Sloveniji sosednje države).
(Vir: Upravna enota Ljubljana)

 

9. Nameravam potovati v tujino z avtomobilom, ki ni registriran na moje ime. Kje lahko zaprosim za dovoljenje za vožnjo tujega avtomobila?

 

Dovoljenje za vožnjo vozila v tujini (DVVT) se izda vozniku, ki se odpravlja v tujino z motornim vozilom, registriranim v Republiki Sloveniji, ki ni njegova last. Služi kot dokaz, da ne gre za krajo vozila ali nedovoljeno trgovino z vozili. Dokument se priporoča za vožnjo v državah članicah EU, v vseh ostalih državah in še zlasti na območju nekdanje Jugoslavije (BiH; Srbija,…) pa je DVVT obvezen dokument, ki se pogosto preverja pri prestopu mej oz. tudi pri kontroli znotraj neke države. DVVT je veljavno le skupaj s prometnim dovoljenjem za vozilo in ne velja na ozemlju Republike Slovenije.

Komu se izda DVVT:
DVVT se na podlagi pooblastila lastnika vozila izda za vozila, ki so registrirana v Sloveniji, naslednjim voznikom:
•    državljanu Slovenije,
•    državljanu EU,
•    državljanu ostalih držav, če ima v Sloveniji stalno oz. začasno prebivališče za več kot 6 mesecev ali veljavno schengensko oz. delovno vizo.

Za pridobitev DVVT je potrebno predložiti:
•    vlogo za izdajo DVVT (če je lastnik vozila pravna oseba, si vlogo natisnite, izpolnite in potrdite z žigom pravne osebe), če je lastnik vozila fizična oseba potrebuje le spodaj navedene dokumente
•    prometno dovoljenje,
•    osebni dokument lastnika vozila (oz. podpis in žig pravne osebe, če je lastnik vozila pravna oseba),
•    osebni dokument osebe, ki bo uporabljala vozilo v tujini (osebna izkaznica, potni list),
•    tuj državljan iz države, ki ni članica EU, potrdilo o prebivališču v Sloveniji ali potni list z vpisano schengensko ali delovno vizo.
Ob izdaji DVVT mora biti obvezno prisoten lastnik vozila oz. zastopnik pravne osebe. DVVT izdamo takoj, veljavnost DVVT je največ eno leto od izdaje. Rok je lahko tudi krajši, če to zahteva lastnik vozila.

Cena: 16,27 EUR
Cena za člane AMZS: 14,64 EUR
(Vir: AMZS)

 

Normal 0 21 false false false SL X-NONE X-NONE

·         Naročiti želimo izbran izlet. Ali za vse ostalo poskrbite vi? 

·         Kako je z načinom plačila izvedenega izleta. Je potrebno plačati predhodno ali po izvedbi izleta?

·         Naše društvo bi poleti odšlo na letovanje na hrvaško obalo. Ali imate program letovanja s ceno za kakšno zanimivo mesto, otok…?

·         V vašem Katalogu turistične ponudbe imate podane programe s cenami. Ali so te cene le okvirne ter lahko pričakujemo dodatno povišanje ali so cene končne? Kakšna so doplačila?

·         Kam lahko potujem z osebno izkaznico?

·         Ali potrebujem kakšen list z dovoljenjem staršev za prestop čez mejo, če še nisem polnoleten?

·         Nameravam potovati v tujino z avtomobilom, ki ni registriran na moje ime. Kje lahko zaprosim za dovoljenje za vožnjo tujega avtomobila?