Vreme v Posavju
vreme_flat
Skeniraj QR kodo in nakupuj ceneje!

QR koda Flexkom KŠTM

Monolit2go

1-dnevni izleti: poletje

Gornjedolenjska vinska cesta: Malkovec, Tržišče, Šentjanž (1-04)

 

photo_100

industrijska Sevnica, trško jedro, ekološko sadjarstvo, Malkovec

 

Cena: 26,30€ na osebo (vsaj 25 oseb).

 

Razbor pod Lisco, sirarna, Gornjedolenjska vinska cesta (1-05)

 

photo_36

Najlepša hribovska vas, klet penin na posestvi Krakovo, sirarna, degustacija vin

 

Cena: 33,80 € na osebo (vsaj 25 oseb) in 50€ harmonikaš.

 
 

Spomin na čas splavarjenja (1-06)

 

photo_38

Splavarjenje na Savi, Loka, Sevnica, Lutrova klet, sadjarska kmetija

 

Cena: 37,70€ na osebo (nad 25 oseb) in 50€ harmonikaš.

 

Po Gornjedolenjski vinski cesti (1-10)

 

photo_50

Žalostna gora, zidanica na Malkovcu, ogled stoletne trte, turistična kmetija Hrovat

 

Cena: 29,20€ na osebo (vsaj 25 oseb).

 
 

Pohod po radeški okolici (1-11)

 

photo_120

Ogled Loke, degustacija mesnih izdelkov, ogled nojev in najdebelejšega kostanja

 

Cena: 23,50€ na osebo (vsaj 25 oseb).

 

Od gradov do mest in vasic (1-12)

TIC MC 

Grad Brežice, Kostanjeviška jama, mesto na otoku, stari del Krškega, Tržišče-Malus

 

Cena: 24,90€ na osebo (vsaj 25 oseb).

 

 
 

Dolenja vas - evropska vas 2008 in po poteh naokoli (1-16)

 

photo_22

Kostanjeviška jama, evropska vas 2008, Grad Brestanica, Lutrova klet, Okroglice

 

Cena: 25,50 € na osebo (vsaj 25 oseb).

 

Od zrna do preste (1-17)

 

photo_65

Prikaz žetve in mlatenja zrn, priprava moke na Kozinčevem mlinu, peka prest

 

Cena: 12,00€ (vsaj 30 oseb). 

 
 

Od Bohorskih slapov do Ajdovskega gradca (1-18)

 

photo_67

Bohorski slapovi, poznoantična naselbina Ajdovski gradec, lovska koča Zabukovje

 

Cena: 5,60€ na osebo.

 

Posavje - spoj narave in podjetniškega duha (1-19)

 

photo_69

Kozjanski park, Kopitarna, grajsko pobočje Sevnica, Radeče - kmetija Žonta

 

Cena: 23,10€ na osebo (vsaj 25 oseb).

 
 

Doživljajske točke in dirka starodobnih vozil na Malkovcu (1-21)

 

photo_75

Grajsko pobočje z Lutrovo kletjo, vinska klet, dirka starodobnih vozil, Jelen-Malus

 

Cena: 22,50€ na osebo (vsaj 25 oseb).

 

Od Hrvaške po Posavju: Kumrovec, Brestanica, Sevnica (1-22)

 

photo_82

Kumrovec, Bistrica ob Sotli, bazilika v Brestanici, sevniški čebelarji, Lutrova klet

 

Cena: 22,80 € na osebo (vsaj 25 oseb).

 
 

Z Lisce na penino (1-24)

 

photo_88

HE Boštanj, Lisca, turistična kmetija Močivnik, klet penin Mastnak, Grad Sevnica, Preska

 

Cena: 33,40 € na osebo (vsaj 25 oseb).

 

Od Rimskih term do posavskih vinskih cest (1-25)

 

photo_92

Rimske terme, Aškerčeva domačija in sirarna, Sofijin dvor, degustacija vina

 

Cena: 43,50 € na osebo (vsaj 25 oseb).

 
 

Šentjanž, ekološka kmetija Repovž, Brunk, kmetija Škoporc (1-pop)

alt

Ekološko sadjarstvo Repovž, degustacija dobrot iz krušne peči, Cerkev sv. Treh kraljev

 

Cena: 11€ na osebo (nad 10 oseb).